Khác biệt giữa các bản “Ba Ngôi”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Những câu Kinh Thánh thường được dùng để bác bỏ thuyết này:
 
# '''''Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến''' - Giăng 17 :3, trong câu này cho thấy rõ Cha là Đức Chúa Trời có một và thật, còn Con là Đấng được sasai đến, tức nhònhỏ hơn Đấng sai là Cha.''
#
 
25

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng