Khác biệt giữa các bản “4Minute”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
! rowspan="2" |Quốc tịch
! rowspan="2" |Ngày sinh
! rowspan="2" |Vị trí trong nhóm
|-
!Latinh
|rowspan="5" |{{KOR}}
|{{Birth date and age|1990|1|9}}
|Trưởng nhóm, Hát phụ, Visual, Center
|-
|'''[[Heo Ga-yoon|Gayoon]]'''
|Quyền Tố Hiền
|{{Birth date and age|1994|8|30}}
|Nhảy dẫn, Hát phụ, Rap phụ, Maknae
|}
 
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng