Khác biệt giữa các bản “VIXX”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|Trịnh Trạch Vận
|{{Birth date and age|1990|11|10}}
| rowspan="4" |{{flagicon|KOR}} [[Seoul]], [[Hàn Quốc]]
|-
|Ken
|Lý Tại Hoán
|{{Birth date and age|1992|4|6}}
|{{flagicon|KOR}} [[Seoul]], [[Hàn Quốc]]
|-
|Ravi
|Kim Nguyên Thực
|{{Birth date and age|1993|2|15}}
|{{flagicon|KOR}} [[Seoul]], [[Hàn Quốc]]
|-
|Hongbin
|Lý Hoằng Bân
|{{Birth date and age|1993|9|29}}
|{{flagicon|KOR}} [[Seoul]], [[Hàn Quốc]]
|-
|[[Hyuk (ca sĩ)|Hyuk]]
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng