Khác biệt giữa các bản “Danh sách giải thưởng và đề cử của Twice”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| 29 tháng 12
|-
| rowspan=45| 2018
| 20 tháng 4
| rowspan=2| "What is love?"<ref>{{cite news|first1=K.|last1=Do|title=Watch: TWICE Takes 3rd Win For “What Is Love?” On “Music Bank,” Performances By NCT 2018, VIXX, The Rose, And More|url=https://www.soompi.com/2018/04/20/watch-nct-2018-vixx-rose-perform-music-bank/|website=Soompi|accessdate=April 20, 2018}}</ref><ref>{{cite news|first1=D.|last1=Kim|title=Watch: TWICE Takes 8th Win For “What Is Love?” On “Music Bank,” Performances By VIXX, Lovelyz, And More|url=https://www.soompi.com/2018/04/27/watch-twice-takes-8th-win-for-what-is-love-music-bank-performances-by-vixx-twice-lovelyz-more/|website=Soompi|accessdate=April 27, 2018}}</ref>
|-
| 20 tháng 7
| rowspan=23|"Dance the night away"
|-
| 29 tháng 7
|-
|3 tháng 8
|}
 
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng