Khác biệt giữa các bản “4Minute”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
! colspan="2" |Nghệ danh
! colspan="3" |Tên khai sinh
! rowspan="2" |Quốc tịch
! rowspan="2" |Ngày sinh
! rowspan="2" |QuốcNơi tịchsinh
! rowspan="2" |Vị trí
|-
![[Latinh]]
![[Hangul]]
![[Latinh]]
![[Hangul]]
![[Hán-Việt]]
|-
|'''[[Nam Ji-hyun|Jihyun]]'''
|지현
|Nam Ji-hyeon
|남지현
|Nam Trí Hiền
|rowspan="5" |{{KOR}}
|{{Birth date and age|1990|1|9}}
|rowspan="2"|{{flagicon|KOR}} [[Seoul]], [[Hàn Quốc]]
|Trưởng nhóm, Hát phụ, Visual, Center
|-
|'''[[Heo Ga-yoon|Gayoon]]'''
|가윤
|Heo Ga-yoon
|Hát chính
|-
|'''[[Jeon Ji-yoon|Jiyoon]]'''
|지윤
|Jeon Ji-yoon
|Toàn Trí Duẫn
|{{Birth date and age|1990|10|15}}
|{{flagicon|KOR}} [[Suwon]], [[Gyeonggi]], [[Hàn Quốc]]
|Hát dẫn, Rap dẫn
|-
|'''[[HyunA|Hyuna]]'''
|현아
|Kim Hyeon-ah
|Kim Huyền Nhã
|{{Birth date and age|1992|6|6}}
|
|Rap chính, Nhảy chính, Hát phụ, Gương mặt đại diện
|-
|'''[[Kwon So-hyun|Sohyun]]'''
|소현
|Kwon So-hyeon
|Quyền Tố Hiền
|{{Birth date and age|1994|8|30}}
|
|Nhảy dẫn, Hát phụ, Rap phụ
|}
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng