Khác biệt giữa các bản “Liên Xô”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
{{distinguish|Nga Xô viết}}
{{pp-semi-indef}}
{{Use dmy dates|date=tháng 5 năm 2015}}
{{pp-move-indef}}
{{short description|1922–1991 quôc gia ở châu Á và châu Âu}}
{{redirect-multi|3|Liên Xô|CCCP|Xô viêt}}
{{Useuse dmy dates|date=tháng 5 năm 2015}}
{{Infobox former country
|native_name = {{native name|ru|Союз Советских Социалистических Республик|italics=no|icon=no}}<br/>{{transl|ru|{{small|''Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik''}}}}
1.847

lần sửa đổi

Bảng chọn điều hướng