Khác biệt giữa các bản “Quá trình nhân đôi DNA”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
Helicase: Tách, cắt các liên kết hidro giữa hai mạch đơn.
 
DNA polymeraza:
 
DNA polymeraza I: cắt ARN mồi, tổng hợp mạch polinucleotit mới.
 
DNA polymeraza II: sửa sai sau khi nối các đoạn okazaki.
 
DNA polymeraza III: lắp ráp nu, kéo dài mạch đơn mới.
 
Ligaza: nối các đoạn okazaki.
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng