Khác biệt giữa các bản “Dao động”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
==Dao động điện từ==
==Tổng kết==
 
Nói tổng quát, mọi dao động tạo ra sóng sin đều có thể biểu diển bằng công thức toán của một [[Hàm số sóng]] thỏa mản một [[Phương trình đạo hàm]] được gọi là [[Phương trình sóng]]
: Phương trình dao động . <math>\frac{d^2f(t)}{dt^2} = -\omega f(t)</math>
Người dùng vô danh

Bảng chọn điều hướng