Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cutin”

(Tạo với bản dịch của trang “Cutine”)
 
 
== Thư viện ==
{{Gallery|File:Cutin deposition in a leaf.png|VueTổng d'ensemblequan d'unevề feuillemột avecchiếc sa cutinisationvới mặt cắt của nó.|File:Labeled cutin deposition in a leaf.png|LesCác lớp khác différentesnhau couchescủa delớp labiểu cuticule|lines=5|width=290|height=250|align=center}}
 
== Ghi chú và tham khảo ==