Khác biệt giữa các bản “Di dân”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Dân số tăng nhanh do làn sóng di cư ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống, làm cuộc sống khó được cải thiện. Gây bùng nổ dân số tác động xấu đến tài nguyên môi trường ở các nước ở đới nóng như là thiếu nước sạch, ô nhiễm môi trường, xuất hiện các khu nhà ổ chuột.
(Dân số tăng nhanh do làn sóng di cư ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống, làm cuộc sống khó được cải thiện. Gây bùng nổ dân số tác động xấu đến tài nguyên môi trường ở các nước ở đới nóng như là thiếu nước sạch, ô nhiễm môi trường, xuất hiện các khu nhà ổ chuột.)
*Thiên tai
 
==ThamNguyên khảonhân==
{{tham khảo}}Dân số tăng nhanh do làn sóng di cư ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống, làm cuộc sống khó được cải thiện. Gây bùng nổ dân số tác động xấu đến tài nguyên môi trường ở các nước ở đới nóng như là thiếu nước sạch, ô nhiễm môi trường, xuất hiện các khu nhà ổ chuột.{{sơ khai}}
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}
{{thể loại Commons|Human migration}}
 
Người dùng vô danh

Bảng chọn điều hướng