Khác biệt giữa các bản “George Zweig”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
|work=Published in 'Developments in the Quark Theory of Hadrons'. Volume 1. Edited by D. Lichtenberg and S. Rosen. Nonantum, Mass., Hadronic Press, 1980. pp. 22-101.
}}</ref> Sự ra đời của các quark cung cấp một nền tảng cho vật lý hạt.
 
Giống như Gell-Mann, ông nhận ra rằng một số tính chất quan trọng của các hạt như [[baryon]] (ví dụ, proton và [[neutron]]) có thể được giải thích bằng cách xử lý chúng như ba bộ phận của các hạt cấu thành khác (mà ông gọi là aces và Gell-Mann gọi là quark) số baryon và điện tích. Không giống như Gell-Mann, Zweig đã phần nào dẫn đến hình ảnh của ông về [[mô hình quark]] bởi những phân rã đặc biệt suy giảm của meson to π, một tính năng được mã hóa bởi cái được gọi là Quy tắc OZI, " Z "viết tắt của" Zweig ". Trong thuật ngữ kỹ thuật tiếp theo, cuối cùng các quark của Gell-Mann gần với "các quark hiện tại", trong khi Zweig là "các quark thành phần".
 
==Tham khảo==

Bảng chọn điều hướng