Khác biệt giữa các bản “Đường tỉnh 203”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: “'''Đường tỉnh 203''' hay '''tỉnh lộ 203''', viết tắt '''ĐT203''' hay '''TL203''', là đường tỉnh trong Hệ thống giao thông…”
(Trang mới: “'''Đường tỉnh 203''' hay '''tỉnh lộ 203''', viết tắt '''ĐT203''' hay '''TL203''', là đường tỉnh trong Hệ thống giao thông…”)
(Không có sự khác biệt)

Trình đơn chuyển hướng