Khác biệt giữa các bản “Hạ Hầu Uyên”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Cuối năm 218, [[Lưu Bị]] cùng Pháp Chính, Hoàng Trung mang đại quân tấn công lên Hán Trung. Quân Thục nhanh chóng lấy cửa ải Dương Bình, sang đầu năm 219, vượt qua sông Miện Thủy<ref>Một nhánh của sông [[Hán Thủy]]</ref>. Lưu Bị đóng quân hạ trại tại núi Định Quân, Hoàng Trung được lệnh cầm một cánh quân mai phục ở phía sau đỉnh núi này<ref name="ldp267">Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 267</ref>.
 
Hạ Hầu Uyên không biết là mưu kế, mang toàn quân tới đánh doanh trại của Lưu Bị. Trong khi hai bên đang xô xát kịch liệt, đột nhiên Hoàng Trung từ trên cao thúc trống đánh xuống, khí thế rất mạnh vào sườn quân Tào. Quân Tào bị đánh tan nát không còn hàng trận. Hạ Hầu Uyên cùng Thứ sử Ích châu của Tào Tháo là Triệu Ngung bị tử trận<ref name="ldp267">Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 267</ref>, gần như toàn bộ 5000 quân của ông cũng bị tiêu diệt<ref>Trần Văn Đức, sách đã dẫn, tr 282</ref>. Không rõ năm đó ông bao nhiêu tuổi.
 
Sau đó Tào Tháo khởi đại quân đến nhưng vẫn thất bại và phải từ bỏ Hán Trung về tay Lưu Bị.
61.693

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng