Khác biệt giữa các bản “Hạ Hầu Uyên”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
*Vợ: Đinh Thị (丁氏), em gái của Đinh phu nhân - vợ [[Tào Tháo]]
*Con:
**Hạ Hầu Hành (夏侯衡), thừa kế chức vị của Hạ Hầu Uyên, sau phong làm An Ninh Đình hầu.
**[[Hạ Hầu Bá]], sau khi Tào Sảng chết (năm 249) chạy sang hàng [[Thục Hán]] (do vợ [[Trương Phi]] là Hạ Hậu thị lại là cháu gọi Hạ Hầu Uyên bằng chú/bác.)<ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B709#.E5.A4.8F.E4.BE.AF.E6.B8.8A Tam quốc chí - quyển 9: Ngụy thư - Hạ Hầu Uyên (dẫn Ngụy lược)]</ref>
**Hạ Hầu Xứng (夏侯稱), có tài từ nhỏ, được Tào Tháo và [[Tào Phi]] yêu mến, nhưng mất sớm năm 18 tuổi
**Hạ Hầu WeiUy (夏侯威), trở thành đại thần Tào Ngụy, trấn thủ tại Kinh châu và Duyện châu
**Hạ Hầu Vinh (夏侯榮), cùng bị giết trong trận Hán Trung với cha khi mới 13 tuổi
**[[Hạ Hầu Huệ]] (夏侯惠), giữ chức Hoàng môn thị lang, tướng quốc nước Yên
*Cháu:
**Hạ Hầu Tích (夏侯績), con của Hạ Hầu Hành
**Hạ Hầu Tuấn (夏侯駿), con cảtrưởng của Hạ Hầu WeiUy, làm thứ sử Tinh châu
**Hạ Hầu Trang (夏侯莊), con thứ hai của Hạ Hầu WeiUy, trấn thủ Hoài Nam, lấy emchị gáihọ của Cảnh Hiến Dương [[hoàng hậu [[Dương Huy Du]] Dương(vợ thịba của Tấn Cảnh Đế [[nhà TấnMã Sư]].)
 
*Chắt:
**Hạ Hầu Bao (夏侯褒), soncon ofcủa Hạ Hầu JiTích
**Hạ Hầu Trạm (夏侯湛), con của Hạ Hầu Trang, làm thái thú Nam Dương
**Hạ Hầu Quang Cơ (夏侯光姬), con gái của Hạ Hầu Trang, lấy Tư Mã Cận (司馬覲), mẹ của [[Tấn Nguyên Đế]] Tư Mã Duệ.
 
== Trong Tam quốc diễn nghĩa ==
18.958

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng