Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kỹ thuật số”

n
LETUANKIM
(lữu trữ -> lưu trữ)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (LETUANKIM)
Một0115110Một hệ thống '''kỹ thuật số''' sử dụng các giá trị rời rạc (không liên tục) để đại diện cho thông tin cho đầu vào, xử lý, truyền đi, lưu trữ…. Ngược lại, các hệ thống phi số (hay [[kỹ thuật tương tự]] analog) sử dụng dải các giá trị liên tục để đại diện cho thông tin. Dù các hệ thống kỹ thuật số là rời rạc, thông tin được đại diện có thể rời rạc như con số, chữ, hình tượng hay liên tục như âm thanh, hình ảnh.
 
Kỹ thuật số - kiểu tín hiệu và định dạng dữ liệu trong [[ngành điện tử]], sử dụng các [[trạng thái rời rạc]] (khác với tương tự, dùng những thay đổi liên tục của tín hiệu).
27

lần sửa đổi