Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lý Tự Thành”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| con cái =
| tên đầy đủ =
| tước hiệu = Đại Thuận Hoàng đế (大顺皇帝)
| tước vị đầy đủ =
| thông tin niên hiệu =
| miếu hiệu = [[Cao Tổ]] (高祖)
| tên ngai =
| tên Horus =
| tên Nebty =
| Horus Vàng =