Khác biệt giữa các bản “Phước Long (tỉnh)”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tập tin Phước_Long_1968_69_&_James_Honl_Collection_-_Vietnam_Center_and_Archive-14300957254.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Jcb vì lý do: No permission since 11 October 2018.
(Tập tin Phước_Long_1968_69_&_James_Honl_Collection_-_Vietnam_Center_and_Archive-14299605912.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Jcb vì lý do: No permission since 11 October 2018.)
(Tập tin Phước_Long_1968_69_&_James_Honl_Collection_-_Vietnam_Center_and_Archive-14300957254.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Jcb vì lý do: No permission since 11 October 2018.)
File:Phước Long 1968 69 & James Honl Collection - Vietnam Center and Archive-14301537425.jpg
File:Phước Long 1968 69 & James Honl Collection - Vietnam Center and Archive-14300963244.jpg
 
File:Phước Long 1968 69 & James Honl Collection - Vietnam Center and Archive-14300957254.jpg
File:Phước Long 1968 69 & James Honl Collection - Vietnam Center and Archive-14301530985.jpg
 
45.575

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng