Khác biệt giữa các bản “Trịnh Chi Long”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Năm [[1660]] (năm Thuận Trị thứ 17), [[Tuần phủ]] Phúc Kiến [[Đồng Quốc Khí]] tâu rằng Trịnh Chi Long cùng con là Trịnh Thành Công lén lút liên lạc cá nhân. [[Hội nghị Đại thần Nghị Chính vương]] quyết định nghị luận ghép ông tội danh tư thông bên ngoài (Thông Hải), sau đó đày cả nhà Chi Long đến Ninh Cổ Tháp chờ xử tử.
 
Tháng 10 năm [[1661]] (năm Thuận Trị thứ 18), vua Thuận Trị băng hà, [[Phụ chính Đại thần]] [[Tô Khắc Tát Cáp]] ra lệnh chém đầu Trịnh Chi Long cùng thân tộc tại [[Sài Thị]] ở kinh sư<ref>[[夏琳]]《[[閩海紀要]]》:「(芝龍)十月初三日斬於燕京之柴市,子孫在京者皆與焉。」</ref><ref>[[連橫]]《[[臺灣通史]]》:十月,清廷棄芝龍於柴市,子孫在北京者皆被殺。</ref>. Năm đó ông 58 tuổi.
 
==Tác phẩm liên quan đến Chi Long==
61.782

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng