Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mạch nối tiếp và song song”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Mạch nối tiếp và song song” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:24, ngày 5 tháng 11 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 27.64.187.238 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã thay đổi mức khóa của “Mạch nối tiếp và song song” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 06:24, ngày 5 tháng 11 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))