Khác biệt giữa các bản “Giao Chỉ quận vương”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
'''Giao Chỉ quận vương''' là [[tước hiệu]] do [[thiên tử]] [[nhà Tống]] sắc phong cho 1 số vị [[vua Việt Nam]] dưới thời [[nhà Đinh]], [[nhà Tiền Lê]] và nửa đầu thời [[nhà Lý]].
==Danh sách==
*[[Đinh Tiên Hoàng|Đinh Bộ Lĩnh]] (968-979) sắc phong năm 975<ref name="tonggiaochi">Tống sử, Giao Chỉ truyện</ref>
*[[Lê Đại Hành|Lê Hoàn]] (980-1005) sắc phong năm 993<ref name="tonggiaochi"/>
*[[Lê Ngoạ Triều|Lê Long Đĩnh]] (1005-1009) sắc phong năm 1007<ref name="tonggiaochi"/>
*[[Lý Thái Tổ|Lý Công Uẩn]] (1009-1028) sắc phong năm 1010<ref name="tonggiaochi"/>
*[[Lý Thái Tông|Lý Phật Mã]] (1028-1054) sắc phong năm 1029<ref name="tonggiaochi"/>
*[[Lý Thánh Tông|Lý Nhật Tôn]] (1054-1072) sắc phong năm 1055<ref name="tonggiaochi"/>
*[[Lý Nhân Tông|Lý Càn Đức]] (1072-1128) sắc phong năm 1073<ref name="tonggiaochi"/>
*[[Lý Thần Tông|Lý Dương Hoán]] (1128-1138) sắc phong năm 1130<ref name="tonggiaochi"/>
*[[Lý Anh Tông|Lý Thiên Tộ]] (1138-1175) sắc phong năm 1139<ref name="tonggiaochi"/>
 
==Xem thêm==

Bảng chọn điều hướng