Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cuộc phong tỏa Berlin”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Thể loại:Lịch sử chiến tranh lạnh ở Đức]]
[[Thể loại:Lịch sử quân sự năm 1949]]
 
[[Category:Phong tỏa Berlin| ]]
[[Thể loại:Hoạt động quân sự phi chiến đấu liên quan tới Hoa Kỳ]]
[[Thể loại:Hoạt động quân sự phi chiến đấu liên quan tới Vương quốc Liên hiệp Anh]]
[[Thể loại:Hoạt động quân sự phi chiến đấu liên quan tới Úc]]
[[Category:Lịch sử Không quân Hoàng gia Anh]]
[[Thể loại:Xung đột trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh]]
[[Thể loại:Lịch sử quân sự năm 1948]]
[[Thể loại:Lịch sử quân sự năm 1949]]
[[Category:Sự kiện ngoại giao]]
[[Category:Đồng Minh chiếm đóng Đức]]
[[Category:Đức 1948]]
[[Category:Đức 1949]]
[[Thể loại:Quan hệ Đức-Liên Xô]]
[[Thể loại:Quan hệ Vương quốc Liên hiệp Anh-Liên Xô]]
[[Thể loại:Quan hệ Hoa Kỳ-Liên Xô]]
[[Thể loại:Quan hệ ngoại giao của Liên Xô]]
[[Category:Phong tỏa|Berlin]]
[[Thể loại:Khối phía Đông]]
[[Thể loại:Quan hệ quốc tế 1949]]
[[Thể loại:Quan hệ quốc tế 1948]]
[[Category:Không vận]]
[[Thể loại:Lịch sử chiến tranh lạnh ở Đức]]
[[Category:Berlin thập niên 1940]]