Khác biệt giữa các bản “Quá trình nhân đôi DNA”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Sửa lỗi chính tả
(Đặt liên kết đến trang mới tạo và sửa lỗi.)
n (Sửa lỗi chính tả)
Gyraza (còn được gọi là topoisomeraza II): Làm duỗi thẳng phân tử DNA.
 
[[Hêlicaza|Hêlica za]] (helicase): dãn xoắn và tách hai mạch đơn do cắt các liên kết hidro.
 
DNA polymeraza:

Trình đơn chuyển hướng