Khác biệt giữa các bản “Hứa Chử”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
== Cuộc đời ==
[[Tập tin:Xu_Chu_Opera.jpg|nhỏ|250px|phải|Hình tượng Hứa Chử trong ca kịch Trung Quốc]]
Hứa Chử chưa rõ năm sinh, người [[Tiêu huyện]], được miêu tả là người mình cao tám thước, lưng to mười bản tay, tay cầm thanh đao lớn.
Hứa Chử chưa rõ năm sinh, người [[Tiêu huyện]], được miêu tả là người mình cao tám thước, lưng to mười bản tay, tay cầm thanh đao lớn. Khi [[Tào Tháo]] sai [[Điển Vi]] đi đánh dẹp bọn dư đảng giặc khăn vàng ở [[Nhữ Nam]] và [[Dĩnh Xuyên]] thì trên đường truy kích giặc gặp Hứa Chử. Điển Vi thấy Hứa Chử bắt được bọn giặc cướp nhưng không giao nộp nên lao vào đánh Hứa Chử. Cả 2 đánh nhau hơn trăm hiệp nhưng bất phân thắng bại. Tào Tháo thấy Hứa Chử sức khỏe phi thường như vậy nên thích lắm bèn sai người dùng kế bắt sống rồi mời Hứa Chử theo phục vụ mình. Hứa Chủ vui vẻ nhận lời và được [[Tào Tháo]] phong làm đô úy, cho làm tướng hầu cận bên cạnh mình cùng với [[Điển Vi]].
 
Cuối thời Đông Hán thiên hạ loạn lạc, nhiều quân cướp nổi dậy cướp bóc. Hứa Chử tập hợp họ hàng khách khứa dựng dinh lũy chống lại quân cướp. Hơn 1 vạn quân cướp từ Cát Bì, Nhữ Nam đến đánh vùng quê ông. Hứa Chử cùng các thủ hạ ra sức chiến đấu nhưng lực lượng ít ỏi, bắn hết tên đạn. Ông hạ lệnh cho toàn thể nhân dân, cả già trẻ trai gái cùng xung trận, khuân đá lớn chất đầy 4 góc dinh lũy. Sau đó tự ông vác đá lớn ném địch. Quân cướp nhiều người bị trúng đá chết tan xác nên sợ hãi không dám lại gần<ref>Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách đã dẫn, tr 541</ref>.
 
Khi [[Tào Tháo]] sai [[Điển Vi]] đi đánh dẹp bọn dư đảng giặc khăn vàng ở [[Nhữ Nam]] và [[Dĩnh Xuyên]] thì trên đường truy kích giặc gặp Hứa Chử.
 
Từ đó, Hứa Chử bên cạnh [[Tào Tháo]] lập được nhiều công lớn và cùng Tào Tháo tham gia nhiều trận chiến lớn, được Tào Tháo so sánh như [[Phàn Khoái]], công thần khai quốc nhà [[Tây Hán]]. Năm [[200]], Hứa Chử tham gia [[trận Quan Độ]] chống lại [[Viên Thiệu]] và tại đây ông dược Tào Tháo sai làm tiên phong tiến đánh hậu cần quân lương của Viên Thiệu tại Ô Sào. Chiến thắng ở [[Ô Sào]] giúp [[Tào Tháo]] giành thắng lợi hoàn toàn ở trận Quan Độ.
61.784

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng