Khác biệt giữa các bản “Sinh học tế bào”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Biên soạn lại một số phần
(Biên soạn lại một số phần)
{{chú thích trong bài}}
{{Thanh bên Hóa sinh}}
'''Sinh học tế bào''' hay '''Tế bào học''' là một lĩnh vực của Sinh học, chuyên nghiên cứu các đặc điểm và hoạt động sống ở cấp độ tế bào.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=80540|tiêu đề=Definitio of Cytology|website=}}</ref> <ref>{{Chú thích web|url=https://www.merriam-webster.com/dictionary/cytology|tiêu đề=Cytology|website=}}</ref>
'''Sinh học tế bào''' là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về tế bào - các đặc tính sinh lý, cấu trúc,các bào quan nằm bên trong chúng, sự tương tác với môi trường, vòng đời, sự phân chia và chết. Điều này được thực hiện trên cả hai cấp độ hiển vi và phân tử. Sinh học tế bào nghiên cứu đầy đủ về sự đa dạng lớn của các tổ chức [[đơn bào]] như [[vi khuẩn]] và [[động vật nguyên sinh]] cũng như chuyên sâu vào tế bào trên các tổ chức [[đa bào]] như [[con người]], [[thực vật]].
 
Khái niệm này dịch từ thật ngữ tiếng Anh '''cytology''' (phiên âm IPA: /sī-ˈtä-lə-jē/). Thuật ngữ này là từ ghép chữ "cyto" (là tế bào) và "logy" (môn khoa học).<ref name=":0">{{Chú thích web|url=https://www.dictionary.com/browse/cytology|tiêu đề=Cytology|website=}}</ref>
 
== Nội dung cơ bản ==
 
* Thuật ngữ "cytology" (tế bào học) được cho là ra đời năm 1857, sau phát minh ra kính hiển vi của [[Antonie van Leeuwenhoek]] (Lơ-ven-huc) và lúc áp dụng kĩ thuật hiển vi quang học trong tìm tòi, khám phá cấu trúc và hoạt động của sinh vật.<ref name=":0" />
 
'''Sinh học tế bào''' là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về tế bào - các đặc tính sinh lý, cấu trúc,các bào quan nằm bên trong chúng, sự tương tác với môi trường, vòng đời, sự phân chia và chết. Điều này được thực hiện trên cả hai cấp độ hiển vi và phân tử. Sinh học tế bào nghiên cứu đầy đủ về sự đa dạng lớn của các tổ chức [[đơn bào]] như [[vi khuẩn]] và [[động vật nguyên sinh]] cũng như chuyên sâu vào tế bào trên các tổ chức [[đa bào]] như [[con người]], [[thực vật]].
 
Hiểu biết về cấu tạo của tế bào và cách tế bào làm việc là nền tảng cho mọi ngành khoa học liên quan đến tế bào. Đánh giá sự giống và khác nhau giữa các loại tế bào là đặc biệt quan trọng đối với lĩnh vực tế bào và sinh học phân tử cũng như tới lĩnh vực [[y sinh]] chẳng hạn như nghiên cứu về bệnh [[ung thư]] và sự phát triển sinh học. Những sự giống và khác nhau căn bản này cung cấp một bức tranh tổng thể, đôi khi cho phép các lý thuyết nghiên cứu được từ một loại tế bào có thể suy rộng ra cho các tế bào khác. Bởi thế, nghiên cứu về sinh học tế bào có liên quan gần gũi tới [[công nghệ gen]], [[hóa sinh]], [[sinh học phân tử]], [[miễn dịch học]] và sự phát triển sinh học.

Trình đơn chuyển hướng