Khác biệt giữa các bản “Izu Ōshima”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
== Hành chính, dân cư ==
{{dịch thô}}
Theo [[phân cấp hành chính Nhật Bản]] thì hòn đảo được quản lý bởi chính[[Quận quyềncủa Nhật Bản|khu]] [[Ōshima]] của [[Tỉnh của Nhật Bản|tỉnh]] [[Tokyo]]. [[Làng của Nhật Bản|Làng]] {{nihongo|[[Ōshima, Tokyo| Làng Ōshima]]三宅村|大島町|ŌshimaMiyake-machimura|hanviet=|kyu=|hg=|kk=|}} là chính quyền địa phương của hòn đảo. Tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2016, dân số của đảo là 2451 người.
 
Theo [[phân cấp hành chính Nhật Bản]] thì hòn đảo được quản lý bởi [[Quận của Nhật Bản|khu]] [[Miyake]] của [[Tỉnh của Nhật Bản|tỉnh]] [[Tokyo]]. [[Làng của Nhật Bản|Làng]] {{nihongo|Miyake|三宅村|Miyake-mura|hanviet=|kyu=|hg=|kk=|}} là chính quyền địa phương của hòn đảo
 
Tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2016, dân số của đảo là 2451 người.
 
== Giao thông ==

Trình đơn chuyển hướng