Khác biệt giữa các bản “Chữ Hán”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đã lùi lại sửa đổi 45444342 của 125.214.59.192 (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 45444342 của 125.214.59.192 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
[[Giáp cốt văn]] → [[Kim văn]] → [[Triện thư]] → [[Lệ thư]] → [[Thảo thư]] → [[Khải thư]] → [[Hành thư]]
 
Ngày nay tại Trung Quốc đại lục, bộ chữ [[Chữ Hán giản thể|giản thể]] (簡體字 / 简体字) đã thay thế cho bộ chữ [[Chữ Hán phồn thể|phồn thể]] (繁体字 / 繁體字). Công cuộc cải cách chữ<ref>{{Chú thích web|url=https://baike.baidu.com/item/%E6%96%87%E5%AD%97%E6%94%B9%E9%9D%A9|tiêu đề=文字改革}}</ref> viết được thực hiện sau khi đảng Cộng sản đánh bại phe quốc dân đảng ra khỏi đại lục (1949).Tháng 10 năm 1954 tại đại lục thành lập ủy ban cải cách chữ viết (中国文字改革委员会), cuộc cải cách nhằm đơn giản hóa chữ Hán để quần chúng nhân dân dễ dàng học biết chữ, xóa mù chữ, thống nhất nhân tự trên các khu vực vốn dĩ có nhiều khác biệt do điều kiện địa lí và lịch sử, đồng thời thúc đẩy việc dạy và học tiếng Hán đối với người nước ngoài. Các khu vực ngoài đại lục, đảng Cộng sản không kiểm soát như Hong Kong (Hương Cảng), Đài Loan, Ma Cao (Áo Môn), và cộng đồng người Hoa ở Hải ngoại hay các khu vực có sử dụng tiếng Hán như Singapore tiếp tục sử dụng chữ phồn thể, tuy nhiên cũng có những cải biến nhất định.
 
=== Việt Nam ===
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng