Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trương hoàng hậu (Minh Nhân Tông)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm Vĩnh Lạc thứ 22 ([[1424]]), [[Minh Thành Tổ]] băng hà, [[Minh Nhân Tông]] kế vị. Bà được sách phong làm [[Hoàng hậu]], đích trưởng tử [[Chu Chiêm Cơ]] được phong làm [[Hoàng thái tử]].
 
== Tuyên Đức TháiHoàng thái hậu ==
[[Minh Nhân Tông]] cai trị ôn hòa, ra sức siêng năng, là một vị [[Hoàng đế]] giỏi. Nhưng tại vị chưa được một năm thì lâm trọng bệnh rồi băng hà, hưởng thọ 48 tuổi. Năm [[1425]], [[Minh Tuyên Tông]] lên ngôi, Trương Hoàng hậu được tôn làm [['''Tuyên Đức Hoàng thái hậu]]'''.
 
[[Minh Tuyên Tông]] đối với TrươngTuyên Đức Hoàng Tháithái hậu hết sức hiếu thảo, có cống vật gì đều ưu tiên cho Trương Thái hậu, cực kỳ cung phụng. Ngoài ra, Tuyên Đức Hoàng thái hậu cũng có ảnh hưởng với chính trị, phàm việc cơ mật, quân quốc đại sự, [[Minh Tuyên Tông]] đều thỉnh Trương Thái hậu hỏi ý. TrươngTuyên Đức Hoàng Tháithái hậu đối với [[ngoại thích]] rất nghiêm, em trai Trươngcủa Thái hậu là ''Trương Thăng'' tuy hầu thuận tỉ mỉ, nhưng Trương Thái hậu vẫn không dùng vào việc chính sự.
 
Năm Tuyên Đức thứ 3 ([[1428]]), TrươngTuyên Đức Hoàng Tháithái hậu ngự giá Tây Uyển, có [[Hoàng hậu]] và [[phi tần]] bồi hầu, [[Minh Tuyên Tông]] cũng tự bồi giá Trương Thái hậu lên Vạn Tuế sơn, hơn nữa phụng rượu mừng thọ, rồi đến Nhị lăng bái yết, ban yến công đức. [[Minh Tuyên Tông]] thân mang cung tên, cưỡi ngựa đi trước xa giá dẫn đường, thiên hạ bá tánh đều trông thấy, rạng rỡ hân hoan. TrươngTuyên Đức Hoàng Tháithái hậu nhìn thấy khung cảnh này, xúc động mà nói: ''"Bá tánh ủng hộ quân chủ, là bởi vì quân chủ có thể khiến cho họ an cư lạc nghiệp, Hoàng đế hãy nhớ kỹ trong lòng"''. Trên đường hồi kinh, có đi ngang qua một nông gia, TrươngTuyên Đức Hoàng Tháithái hậu dừng lại hỏi một cặp phu phụ cuộc sống thế nào, rồi ban thưởng lụa tiền.
 
Các đại thần gồm Anh Quốc công ''Trương Phụ'', Thượng thư ''Kiển Nghĩa'' (蹇义), Đại học sĩ ''Dương Sĩ Kỳ'' (杨士奇) hơn 6 người đến trước điện thỉnh an, TrươngTuyên TháiĐức Hoàng thái hậu nói: ''"Các khanh đều là tiền triều cựu thần, phải gắng hết sức giúp Tự quân"''. Về sau, [[Minh Tuyên Tông]] có triệu ''Dương Sĩ Kỳ'' vào nói: ''"Thái hậu từ khi bái yết Nhị lăng trở về, nói rằng các khanh làm việc phi thường cần mẫn. Thái hậu nói Trương Phụ tuy là võ thần, nhưng thấu hiểu đại nghĩa. Kiển Nghĩa tính cần mẫn tỉ mỉ, nhưng chưa quyết đoán. Có khanh phi thường chính trực, lời nói thẳng thắng không kiêng kị, Hoàng khảo dẫu có lúc cao hứng, nhưng nghe theo lời khanh mà không hỏng đại sự"''.
 
Trong nội cung, [[Minh Tuyên Tông]] sủng ái [[Hiếu Cung Chương hoàng hậu|Tôn Quý phi]], ghẻ lạnh [[Hồ Thiện Tường|Hồ Hoàng hậu]] bèn phế truất [[Hồ Thiện Tường|Hồ Hoàng hậu]] lập [[Hiếu Cung Chương hoàng hậu|Tôn Quý phi]] làm [[Hoàng hậu]]. TrươngTuyên TháiĐức Hoàng thái hậu nhân từ và có cảm tình với [[Hồ Thiện Tường|Hồ Hoàng hậu]], chiếu cố [[Hồ Thiện Tường|Hồ Hoàng hậu]] bị giam trong lãnh cung, nên thường triệu [[Hồ Thiện Tường|Hồ Hoàng hậu]] đến Thanh Ninh cung (清寧宮). Khi dự yến, bà luôn để [[Hồ Thiện Tường|Hồ Hoàng hậu]] ngồi trên [[Hiếu Cung Chương hoàng hậu|Tôn Hoàng hậu]] luôn khiến [[Hiếu Cung Chương hoàng hậu|Tôn Hoàng hậu]] không vui.
 
== Chính Thống nhiếp chính ==
Người dùng vô danh