Khác biệt giữa các bản “Hạ Hầu Uyên”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Không thay đổi kích thước ,  9 năm trước
*Con:
**Hạ Hầu Hành (夏侯衡), thừa kế chức vị của Hạ Hầu Uyên, sau phong làm An Ninh Đình hầu.
**[[Hạ Hầu Bá]], sau khi Tào Sảng chết (năm 249) chạy sang hàng [[Thục Hán]] (do vợ [[Trương Phi]] là Hạ HậuHầu thị lại là cháu gọi Hạ Hầu Uyên bằng bác.)<ref>[http://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B709#.E5.A4.8F.E4.BE.AF.E6.B8.8A Tam quốc chí - quyển 9: Ngụy thư - Hạ Hầu Uyên (dẫn Ngụy lược)]</ref>
**Hạ Hầu Xứng (夏侯稱), có tài từ nhỏ, được Tào Tháo và [[Tào Phi]] yêu mến, nhưng mất sớm năm 18 tuổi
**Hạ Hầu Uy (夏侯威), trở thành đại thần Tào Ngụy, trấn thủ tại Kinh châu và Duyện châu
18.958

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng