Khác biệt giữa các bản “HTML”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2241056640344402", enable_page_level_ads: true }); </script>
n (Đã lùi lại sửa đổi của Oigioi (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
(<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2241056640344402", enable_page_level_ads: true }); </script>)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{thông tin lỗi thời}}
{{chú thích trong bài}}
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
{{Infobox file format
 
<script>
 
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
 
    google_ad_client: "ca-pub-2241056640344402",
 
    enable_page_level_ads: true
 
  });
 
</script>{{Infobox file format
| name = HTML<br />{{small|{{nowrap|(HyperText Markup Language)}}}}
| icon = [[File:HTML.svg|200px]]

Trình đơn chuyển hướng