Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyên tố chu kỳ 4”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| width="5%" bgcolor="#CCCC99" | 32<br>[[Germani|Ge]]
| width="5%" bgcolor="#CCCC99" | 33<br>[[Asen|As]]
| width="5%" bgcolor="#CCCC99a0ffa0" | 34<br>[[Selen|Se]]
| width="5%" bgcolor="#FFFF99" | 35<br>[[Brôm|Br]]
| width="5%" bgcolor="#C0FFFF" | 36<br>[[Krypton|Kr]]
437

lần sửa đổi