Khác biệt giữa các bản “Tiếng Gael Scotland”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
|region={{Flag|Scotland}} <br /> {{flagicon|Nova Scotia}} [[đảo Cape Breton|Cape Breton]], [[Nova Scotia]] <br /> {{flagicon|Ontario}} [[quận Glengarry, Ontario|quận Glengarry]], [[Ontario]]
|speakers=58.552 người tại Scotland.<ref>[http://www.cnag.org.uk/munghaidhlig/stats/gspeakcensus01.php CnaG ¦ Census 2001 Scotland: Gaelic speakers by council area]</ref>
92.400 người có tuổi từ 3 trở lên ở Scotland có khả năng dùng tiếng Gael vào năm 2001<ref name="2001census">[http://www.gro-scotland.gov.uk/press/news2005/scotlands-census-2001-gaelic-report.html "News Release - Scotland's Census 2001 - Gaelic Report"] from General Registrar for Scotland website, 10 October 2005. Retrieved 27 December 2007</ref> with an additionalthêm 2.000 người ở [[Nova Scotia]].<ref>[http://www.gov.ns.ca/oga/aboutgaelic.asp?lang=en "Oifis Iomairtean na Gaidhlig]</ref> 1.610 người nói ở [[Hoa Kỳ]] vào năm 2000.<ref name="mla">[http://www.mla.org/map_data_states&mode=lang_tops&lang_id=636 "Language by State - Scottish Gaelic"] on ''Modern Language Association'' website. Retrieved 27 December 2007</ref> 822 người ở [[Australia]] vào năm 2001.<ref>[http://www.omi.wa.gov.au/WAPeople%5CSect1%5CTable%201p04%20Aust.pdf "Languages Spoken At Home"] from Australian Government ''Office of Multicultural Interests'' website. Retrieved 27 December 2007</ref> 669 người ở [[New Zealand]] năm 2006.<ref>[http://216.239.59.104/search?q=cache:nyn-HP5XEWUJ:www.stats.govt.nz/NR/rdonlyres/1C81F07B-28C6-4DDD-8EBA-80C592E8022A/0/20languagespokentotalresponse.xls+scottish+gaelic+new+zealand+census&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=uk Languages Spoken:Total Responses] from Statistics New Zealand website. Retrieved 5 August 2008</ref>
|fam2=[[các ngôn ngữ Celtic|Celtic]]
|fam3=[[Insular Celtic languages|Insular Celtic]]
|fam4=[[Goidelic languages|Goidelic]]
|script = [[Latinchữ alphabetcái Latin|Latin]] ([[Gaelicchữ cái alphabet|Gaelic|biến variantthể Gaelic]])
|nation={{flag|Scotland}}
|agency=
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng