Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dận Tự”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Thời Ung Chính ==
Sau khi lên ngôi, [[Ung Chính Đế]] đã chọn ngay một hội đồng cố vấn mới cho mình bao gồm 2hai người em là Bát a ca '''Doãn Tự''', Thập Tam a ca [[Dận Tường|Doãn Tường]], các đại thần ''Trương Đình Ngọc'', ''Mã Tề'' và người cậu đã góp công trong việc đưa mình lên ngôi là [[Long Khoa Đa]].
 
Năm [[Ung Chính]] thứ 1nhất ([[1723]]), ông được phong chức '''Thượng thư bộ Công''', tước hiệu là '''Liêm Thân vương''' (和碩廉親王). Cùng năm đó, [[Ung Chính Đế]] hạ lệnh đuổi [[Phúc tấn|Đích phúc tấn]] của '''Doãn Tự''' về nhà cha mình, cấm tuyệt mọi liên lạc giữa 2hai người. '''Doãn Tự''' có trách nhiệm giám sát ''Lý Phiên Viện'' ( 理藩院), nơi quản lý các vùng đất bá chủ của triều Thanh như [[Mông Cổ]]. [[Ung Chính Đế]] thường xuyên chỉ trích '''Doãn Tự''' không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Năm [[1724]], hoàng đế [[Ung Chính Đế]] phạt quỳ '''Doãn Tự''' trong ''[[Thái miếu'']] 1một ngày 1một đêm vì tội không hoàn thành công việc trong ''Lý Phiên Viện.''
 
Năm [[Ung Chính]] thứ 4 ([[1726]]), ông'''Doãn Tự''' bị tước phong hiệu và xóa tên khỏi hoàng gia vì bị buộc tội chống lại hoàng đế [[Ung Chính Đế]], buộc phải đổi tên thành "'''A Kỳ Na'''" (阿其那), nhốt trong Tông Nhân Phủphủ, không bao lâu thì mất.
 
Năm [[Càn Long]] thứ 43 ([[1778]]), được [[Càn Long|Hoàng đế Càn LongĐế]] phục hồi tước hiệu.
 
=== Ý nghĩa của ''"A Kỳ Na"'' ===
Nhiều học giả cho rằng đây là một thuật ngữ của người [[Mãn Châu]] khi dịch ra Hán tự có nghĩa là "heo". Tuy nhiên, số khác cho rằng chữ này có nghĩa là "đáng hổ thẹn", "cá nằm trên thớt" hay "thịt nằm trên thớt".
 
== Trong văn hóa ==