Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Sơ khai cầu thủ bóng đá México”

Trang mới: “{{asbox | icon = {{soccer icon|Mexico|50}} | subject = | qualifier = liên quan đến cầu thủ bóng đá México | category = Sơ khai cầu…”
(Trang mới: “{{asbox | icon = {{soccer icon|Mexico|50}} | subject = | qualifier = liên quan đến cầu thủ bóng đá México | category = Sơ khai cầu…”)
 
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh