Bước tới nội dung

Khác biệt giữa các bản “Vân Đài nhị thập bát tướng”

n
 
==Ghi nhớ công thần==
Năm Vĩnh Bình thứ 3 (60), [[Hán Minh đế]] Lưu Trang nhớ đến những công thần túc tướng đã theo vua cha (Hán Quang Vũ đế) trùng hưng giang sơn nhà Hán, tại gác Vân Đài của Nam Cung, Lạc Dương, cho người vẽ tranh của 28 công thần, sử cũ gọi là Vân Đài nhị thập bát tướng.
 
Thứ tự của họ theo [[Tư trị thông giám]] như sau:
{|
| valign="top"|