Khác biệt giữa các bản “Học viện Lục quân (Việt Nam)”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
* 2008-2011, [[Nguyễn Đức Xê]], PGS.TS, Trung tướng (2010), nguyên Hiệu trưởng [[Trường Sĩ quan Lục quân 2]]
* 2011-12.2014, [[Trần Xuân Ninh]], PGS.TS, Trung tướng (2014)<ref name=":0">{{Chú thích web|url = http://www.baolamdong.vn/xahoi/201503/hoc-vien-luc-quan-gap-mat-cac-co-quan-bao-chi-dau-xuan-2401145/|title = Học viện Lục quân: Gặp mặt các cơ quan báo chí đầu xuân}}</ref>
* 1.2015-nay, [[Hoàng Văn Minh]], [[ThiếuTrung tướng]] (2012), nguyên Phó Giám đốc Học viện Lục quân<ref name=":0" /><ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/hoc-vien-luc-quan-ban-giao-5-nha-tinh-nghia/336171.html|title = Học viện Lục quân bàn giao 5 nhà tình nghĩa}}</ref>
 
== Chính ủy qua các thời kỳ ==

Trình đơn chuyển hướng

Không gian tên

Biến thể