Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hermann Schlegel”

Năm 1847, ông trở thành phóng viên của Viện Hoàng gia Hà Lan, khi đó trở thành [[Học viện Khoa học và Nghệ thuật Hoàng gia Hà Lan]] vào năm 1851, ông trở thành thành viên.
Schlegel coi các loài là cố định, và do đó, từ khi xuất bản cuốn Nguồn gốc các loài cho đến khi cái chết của ông bị phản đối mạnh mẽ [[thuyết tiến hóa]] của Darwin. <ref>Hubrecht, A.A.W. (1884) Hermann Schlegel. ''De Gids'' 48: 539-540. http://www.dbnl.org/tekst/_gid001188401_01/_gid001188401_01_0022.php#22</ref><ref>Leeuwenburgh, B. 2009. ''Darwin in domineesland''. Vantilt, Nijmegen: 80-81.</ref><ref>Zijderveld, B. van. 2014. ''Een Duitse familie in Nederland (1804-1913). Carrièrisme en netwerken van Hermann Schlegel en zijn zonen Gustav en Leander ''. Van Gorcum, Assen: 111, 226-227. https://issuu.com/kvguitgeverij/docs/2141485_lr.</ref> Nhà tự nhiên học người Anh [[Charles Darwin]] biết về ý kiến ​​của Schlegel về loài và sự tiến hoa từ nhận xét của người bạn thân, nhà thực vật học và nhà thám hiểm người Anh [[Joseph Dalton Hooker]]: 'Tôi đã nói chuyện nhiều với Schlegel, anh ta rất ủng hộ việc tạo ra nhiều thứ và chống di cư'.
 
==Đọc thêm==
*Walters, Michael (2003). ''A History of Ornithology''. Bromley, Kent: [[Christopher Helm]] Publishers Ltd. 256 pp. {{ISBN|1-873403-97-6}}.
 
==Tham khảo==