Khác biệt giữa các bản “Liêu Mục Tông”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Trang mới: “Hoàng đế Mục Tông nhà Liêu ( 19 tháng 9 năm 931 - 12 tháng 3 năm 969 ) là vị hoàng đế thứ tư của nhà Liêu , cai trị từ 11 tháng 10 n…”)
 
== Nguồn tham khảo ==
 
Bài này dịch từ [[Wikipedia tiếng Anh ]].
[[en:Emperor Muzong of Liao]]
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng