Khác biệt giữa các bản “Mỹ Đức”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Ngày [[1 tháng 8]] năm [[2008]], tỉnh Hà Tây bị giải thể, Mỹ Đức là một huyện của [[Hà Nội]].
No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cryA true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart
Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the p
28.When you love someone and you love them with your heart, it never disappears when you’re apart.and when you love someone more and you’ ve done all you can do, you set them free. and is that love was true, when you love someone, it will alll come back to you.erson, we will know how to be grateful12.Believe in the sprit of love… it can heal all things
 
== Hành chính ==
13

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng