Khác biệt giữa các bản “Thuyết M”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Thuyết M có nhiều mẫu hình học nền khác nhau, gắn liền với sự khác nhau của các thuyết siêu dây . Sự khác nhau này được phân định bởi nguyên lý của đối ngẫu . 2 thuyết vật lý là đối ngẫu của nhau nếu chúng có cùng một tính chất vật lý thông qua một bước biến đổi toán học nhất định.
 
Siêu dây dạng IIA và IIB quan hệ với nhau bởi đối ngẫu T, hay còn được gọi là các thuyết Heterotic. Dạng I và Heterotic [[SO(32)]] quan hệ với nhau bởi đối ngẫu S. Dạng IIB còn là đối ngẫu S của chính nó .
 
* Các thuyết dạng II đều có 2 siêu đối xứng trong không gian 10 chiều, các thuyết còn lại chỉ có 1
230

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng