Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bukhara (tỉnh)”

Trang mới: “'''{{thế:PAGENAME}}''' là một tỉnh của Uzbekistan. ==Phân chia hành chính== {{thế:PAGENAME}} được chia thành huy…”
(Trang mới: “'''{{thế:PAGENAME}}''' là một tỉnh của Uzbekistan. ==Phân chia hành chính== {{thế:PAGENAME}} được chia thành huy…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh