Khác biệt giữa các bản “Tỉnh thành Việt Nam”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
(63 đơn vị hqnhf chính > 64 đơn vị hành chính)
'''Tỉnh''' hay '''Thành phố''' (trực thuộc Trung ương) là cấp hành chính địa phương cao nhất ở Việt Nam. [[Việt Nam]] hiện nay có 6463 đơn vị hành chính cấp tỉnh trong đó có 5 Thành phố trực thuộc Trung ương.
{| cellpadding="10" align="{{{align|right}}}" style="width:0; border-spacing:0px; text-align:center; background-color:#f9f9f9; border:1px solid #cccccc"
|-
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng