Khác biệt giữa các bản “Đạo đức với động vật”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đạo đức động vật có thể được truy nguyên từ thế kỷ thứ VI trước Công nguyên theo lời dạy của [[Pythagoras]], người tin rằng linh hồn của con người tái sinh thành động vật, điều này cũng tương đồng với quan niệm "Kiếp" của Phật giáo ở châu Á. Ngày nay, các nước châu Âu đã đóng một vai trò hàng đầu trong việc cổ xúy phong trào nhận thức về đạo đức với động vật bởi những nhóm bảo vệ động vật đầu tiên, [[Hiệp hội phòng chống hành vi tàn ác đối với động vật]] (Society for the Prevention of Cruelty to Animals-SPCA) bắt đầu ở Vương quốc Anh vào năm [[1824]], sau đó, Tổ chức đầu tiên của Mỹ, Hiệp hội phòng chống tàn ác đối với động vật (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals-ASPCA) bắt đầu thành lập ở New York vào năm [[1866]] và sau này là tổ chức [[Những người tranh đấu cho sự đối xử có đạo đức với động vật]] (People for the Ethical Treatment of Animals-PETA) cũng có những vai trò quan trọng.
==Quan điểm==
[[Tập tin:Frog vivisection.jpg|300px|nhỏ|phải|Các nhà khoa học thiên về quan điểm thực dụng là việc thử nghiệm trên động vật thìcũng cần thiết cho con người]]
Những người tranh đấu cho quyền lợi và đạo đức với động vật thường nói rằng những [[thử nghiệm động vật|thử nghiệm trên động vật]] đã vi phạm nghiêm trọng phẩm giá của động vật và là sai lầm về mặt [[đạo đức]]. Hầu hết các nhà khoa học thì thể hiện một cách tiếp cận thực dụng hơn thì nói rằng lợi ích cho con người từ thử nghiệm trên động vật lớn hơn tác hại gây ra đối với động vật, một vị trí ưu tiên yếu hơn của con người vì suy cho cùng thì động vật cũng để phục vụ cho con người, vì con người, nếu không thì con người khong thể tìm ra những vị thuốc, phương pháp trị bệnh vì khó có thể thực nghiệm ngay trên bản thân con người. Những người khác cho rằng từ một lập trường đạo đức, chủ nghĩa khế ước Neo-Rawlsian là cách tiếp cận hợp lý và thực dụng duy nhất để hướng dẫn việc ra quyết định đạo đức đương đại liên quan đến các thí nghiệm trên động vật.
 
==Tham khảo==

Trình đơn chuyển hướng