Khác biệt giữa các bản “Chủ nghĩa cộng sản”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
Đã thay đổi mức khóa của “Chủ nghĩa cộng sản” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên kỳ cựu và bảo quản viên] (hết hạn 16:43, ngày 13 tháng 2 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (Đã thay đổi mức khóa của “Chủ nghĩa cộng sản” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên kỳ cựu và bảo quản viên] (hết hạn 16:43, ngày 13 tháng 2 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))

Trình đơn chuyển hướng