Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
n
không có tóm lược sửa đổi
|refractive = 2.500 (at 500 nm)
|opticalprop = Singly Refractive
|birefringence = NoneKhông
|dispersion = 0.045
|pleochroism = NoneKhông
|streak = colorless
|gravity = {{val|3.50|0.01}}

Trình đơn chuyển hướng