Khác biệt giữa các bản “Trần Đức Thảo”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
không có tóm lược sửa đổi
n
school_tradition = [[chủ nghĩa duy vật biện chứng]], [[chủ nghĩa Marx]]|
main_interests = [[hiện tượng luận]] |
influences = |[[Karl Marx]], [[Engels]], [[Edmund Husserl]], [[Albert Camus]]
influenced = |
notable_ideas = |

Trình đơn chuyển hướng