Khác biệt giữa các bản “Vympel R-23”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang mới: {{Tên lửa | Tên = Vympel R-23 | image = R-23t 1.jpg | Chức năng = tên lửa không đối không | Công ty cung cấp = Vympel | Giá thành = N/A | Bay lần đầu ti...
(Trang mới: {{Tên lửa | Tên = Vympel R-23 | image = R-23t 1.jpg | Chức năng = tên lửa không đối không | Công ty cung cấp = Vympel | Giá thành = N/A | Bay lần đầu ti...)
(Không có sự khác biệt)

Trình đơn chuyển hướng