Khác biệt giữa các bản “Nghi Lan”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
|[[Nghi Lan (thành phố)|Thành phố Nghi Lan]]||宜蘭市
|-
| [[La Đông, Nghi Lan|La Đông]] (trấn) || 羅東鎮
|-
| [[Tô Áo, Nghi Lan|Tô Áo]] (trấn) || 蘇澳鎮
|-
| [[Đầu Thành, Nghi Lan|Đầu Thành]] (trấn) || 頭城鎮
|-
| [[Tiêu Khê, Nghi Lan|Tiêu Khê]] || 礁溪鄉
|-
| [[Tráng Vi, Nghi Lan|Tráng Vi]] || 壯圍鄉
|-
| [[Viên Sơn, Nghi Lan|Viên Sơn]] || 員山鄉
|-
| [[Đông Sơn, Nghi Lan|Đông Sơn]] || 冬山鄉
|-
| [[Ngũ Kết, Nghi Lan|Ngũ Kết]] || 五結鄉
|-
| [[Tam Tinh, Nghi Lan|Tam Tinh]] || 三星鄉
|-
| Dại[[Đại Đồng, Nghi Lan|Đại Đồng]] || 大同鄉
|-
| [[Nam Áo, Nghi Lan|Nam Áo]] || 南澳鄉
|}
 

Trình đơn chuyển hướng