Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cửa Tùng (thị trấn)”

không có tóm lược sửa đổi
(Bổ sung nghị quyết thành lập thị trấn)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
*
*Nghị quyết 39/NQ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ Việt Nam.
 
{{sơ khai Hành chính Việt Nam}}
Người dùng vô danh