Khác biệt giữa các bản “Điện xoay chiều”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Truyền tải và phân phối điện năng ==
{{chính|Truyền tải điện năng|Phân phối điện năng}}
=== '''Chu kỳ và tần số của dòng điện xoay chiều''' ===
Chu kỳ của ''dòng điện xoay chiều'' ký hiệu là T là khoảng thời gian mà điện xoay chiều lặp lại vị trí cũ, chu kỳ được tính bằng giây (s)

Trình đơn chuyển hướng