Khác biệt giữa các bản “Thể loại trò chơi điện tử”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tiền thân của tất cả các thể loại game console, một game với bóng-và-vợt là trò chơi đầu tiên thực hiện trên một máy console gia dụng là ''[[Pong]]'' (''[[Tennis for Two]]'' là một game thí nghiệm không được thương mại hóa). Các game lấy ý tưởng của ''Pong'' sau đó bao gồm ''[http://en.wikipedia.org/wiki/Breakout_%28arcade_game%29 Breakout]'', mà là một trong những yếu tố tạo nên thành công của máy tính [[Apple II]]; và game ''[http://en.wikipedia.org/wiki/Arkanoid Arkanoid]'', một game chủ yếu trong rất nhiều năm. Một phiên bản của ''Breakout'' có tên ''Block Buster'' cũng nằm trong máy cầm tay đầu tiên với ''băng chơi game'' có thể thay đổi được- máy Microvision.
 
Các game thể loại [[Beat 'em up]] and(đánh bại chúng-tạm dịch) và [[hack and slash]] games(chặt have anchém) emphasistập ontrung one-on-manyvào kiểu chiến đấu một chọi một trăm trong những vùng closekhông quartersgian combatnhỏ, beatingđánh largebại numbersmột ofsố computer-controlledlượng enemieslớn quân địch do máy tính điều khiển.[4][5] GameplayLối involveschơi thechủ playeryếu fightingyêu throughcầu angười serieschơi ofchiến increasinglyđấu difficultqua levelsmột loạt màn chơi với độ khó tăng dần. TheĐiểm solekhác distinctionbiệt betweenduy thesenhất twogiữa genreshai arethể thatloại này là [[beat 'em ups]] featuređặc hand-to-handtrưng combatvới chiến đấu bằng tay không, and [[hack and slash]] đặc trưng với các vũ khí cận chiến, cụ thể là các loại vũ khí như [[đao]], [[kiếm]]. Cả hai thể loại này đều ít hoặc không sử dụng các vũ khí có khả năng bắn hoặc phóng (trừ phi dao,phi tiêu). Hai thể loại này games feature melee weaponry, particularly bladed weapons. Both genres feature little to no use of firearms or projectile combat. This genre became popular in 1987 with the release of Double Dragon, leading to a large number of similar games. The fighting style is usually simpler than for versus fighting games. In recent times, the genre has largely merged with that of action-adventure, with side-scrolling levels giving way to more open three-dimensional areas, and melee combat co-existing with shooting and puzzle elements.
 
Fighting games emphasize one-on-one combat between two characters, one of which may be computer controlled.[6][7] These games are usually played by linking together long chains of button presses on the controller to use physical attacks to fight. Many of the movements employed by the characters are usually dramatic and occasionally physically impossible. Combat is almost always one-on-one,[6] though there are some exceptions such as the Super Smash Bros. series and Guilty Gear Isuka, pitting up to four combatants in the fight at one time. This genre first appeared in 1976 with the release of Sega's Heavyweight Boxing and later became a phenomenon, particularly in the arcades, with the release of Street Fighter II.
733

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng